Vinnarna utsedda!

Mellan 3 september och 3 december 2012 bjöd Lerums kommun in till en allmän arkitekttävling om centrala Floda i samarbete med Floda Torg Fastighets AB, Kusebacka Stiftelsen/Garveriet och Sveriges Arkitekter. Hela 59 förslag kom in. Uppdraget var att skapa ett mer aktivt centrala Floda och den 21 februari 2013 presenterades de vinnande bidragen.

 

Och vinnarna är...

Teckning av Floda centrum i framtiden med människor i rörelse och ett flytande torg på Säveån

Första pris, 300 000 kr gick till förslag "Nere vid ån" av Mandaworks och Hosper Sweden AB.

Juryns motivering

Genom att etablera en ny plats vid och i Säveån, det Blå Torget, utveckla Säveåns norra sida mot tågstationen och binda samman Garveriet med centrum, skapas förutsättningar för en spännande utveckling av Floda centrum.

Förslaget visar på flera starka platser och tät ny bebyggelse som utvecklar Flodas specifika kvaliteter. Dessa kan utvecklas till starka besöksmål för Göteborgsregionen och samtidigt vara vardagsplatser för Flodaborna. Förslaget är robust och med så tydliga kvaliteter att det kan leda en stadsomvandlingsprocess med många aktörer, samråd och medskapandeprocesser med allmänhet och föreningar. Bearbetningar kommer att göra att kvaliteterna i förslaget gradvis förädlas.

Teckning av Floda centrum i skymning med upplysta nybyggda bostadshusAndra pris, 200 000 kr, gicktill förslag "Lyktor bland träden" av Mareld landskapsaarkitekter och Ferrum Arkitektbyrå.

Juryns motivering

Lyktor bland träden visar på en struktur som ger förutsättningar för liv och rörelse. Förslaget utgår från en analys av Floda centrum som en del av ett större sammanhang. Mötet med Floda centrum inleds redan vid Flodamotet och förslaget skapar flera tydliga entréer.

Förslaget visar på trovärdig ny bebyggelse i Herrgårdsbacken där pulkabacken finns kvar och där nya attraktiva bostäder vid ån inte gör intrång på allmänhetens tillgänglighet till vattenkanten. Trafikstrukturen stärker centrum genom att föreslå genomarbetade och attraktiva lösningar för tillgänglighet och parkering.

Juryn förordar ett framtida samarbete mellan de två pristagarna under kommunens ledning.

Förslagen "Folkpark" och "Hemma på våran gata" fick hedersomnämnanden.

Så har juryn arbetat

Juryn har arbetat med särskilt fokus på möjligheten att utveckla centrala Floda till en självklar mötesplats och att åstadkomma helhetslösningar som lyfter och förstärker Floda centrums identitet och koppling till Säveån, Sävelången och de industriella minnena kraftverket och Garveriet.

Förslagen har bedömts utifrån fyra perspektiv:

  • Arkitektonisk gestaltning - uttryck
  • Funktion
  • Genomförbarhet
  • Hållbarhet

Förslag som belyser möjliga sätt att komma igång snabbt, som kan skapas tillsammans med aktörer och medborgare i Floda och fortsätta den dialog som redan pågår kring Flodas utveckling har varit särskilt intressanta.

Ett annat viktigt fokus har varit genomförbarhet och vikten av att välja ett robust förslag som håller över tiden då utvecklingen av Floda Centrum väntas pågå i minst 10 år.

Genomförandet kommer att kräva olika former för samverkan som ska leda till delaktighet och nya finansieringsmöjligheter. Förhoppningen är att utvecklingen i Floda centrum tillsammans med sin omgivning, naturupplevelser, Nääs fabriker i Tollereds bruksmiljö och Nääs slott, ska ha förutsättningar att bli intressant för hela regionen.

Tävlingsbidragen

Under december och januari ställdes alla tävlingsbidrag ut i Floda centrum. Över 600 personer besökte utställningen och många ville kommenterade förslagen. Det handlade inte om att rösta fram vilket förslag som varbäst, utan att plocka ut tilltalande bitar ur olika förslag. Synpunkterna samlades in och är ett underlag för den tävlingsjury som består av tre politiker, två tjänstemän, två representanter från fastighetsägarna och två tillresta representerar för Sveriges arkitekter, som inom kort utser det vinnande bidraget.

Vill du se tävlingsbidragen kan du ladda hem dem som Pdf-format på Sveriges Arkitekters hemsida, http://www.arkitekt.se/s74043