Välkommen till e-tjänster

Vi har samlat våra e-tjänster i en första version av Lerum e-tjänster. Vi kommer att utveckla sidorna och nya e-tjänster löpande.

E-tjänster barnomsorg och skola

På inloggningssidorna (klicka på knappen e-tjänster här intill, eller på sidorna i menyn till vänster) finns mer information om hur du som förälder eller skolelev loggar in till våra olika system för barnomsorg och skola. Där hittar du också mer information om e-legitimation och e-fakturor.

Ansökan till gymnasiet görs också via en e-tjänst. Här kommer du till Indranet.se (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Som anställd i Lerums kommun kan du logga in till vissa system på distans.

E-tjänster bygglov

Via portalen mittbygge.se hittar du, enkelt och lätt det mesta som är värt att veta från idé och planering till bygget och boendet. Här bidrar bland andra Boverket och Lantmäteriet med kunskap från sina specialområden. Med hjälp av mittbygge är det enkelt att söka bygglov, rivningslov, marklov med mera – direkt via nätet. Klicka här för att komma till Lerums kommuns sidor på mittbygge.se. 

E-tjänster beställning av radonmätning

Radon är en radioaktiv ädelgas som har sitt ursprung i uran. Mätning av radonhalten ska utföras så att ett årsmedelvärde kan anges. För att det ska vara möjligt ska mätning ske:

  • under minst två månader under eldningssäsong (normalt 1 oktober – 30 april)
  • i minst två rum i bostaden (inte badrum eller kök)
  • på varje våningsplan som används som bostadsyta

Klicka här för att läsa mer om hur du beställer radonmätning.

E-tjänster kultur

Du som besöker Lerums bibliotek vet väl att biblioteket på webben har massor av praktiska e-tjänster? Läs mer på bibliotek.lerum.se (sidan öppnas i ett nytt fönster).

På medborgarkontoret KomIn eller hos annat Ticnetombud kan du köpa biljetter till arrangemang i Dergårdsteatern. Klicka på länken Köp din biljett här (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Vill du veta vad som ska beslutas i kommunen?

Se den post som kommer till kommunen och läs vilka ärenden som ska beslutas i nämnder och styrelser.