Medborgardialog

Lerums kommun har en politisk organisation som bjuder in invånarna att deltaga inför viktiga beslut. Som medborgare ska du ständigt, även mellan valen, kunna påverka utvecklingen i kommunen.

2013 sa kommunfullmäktige ja till beredningen för infrastruktur och boendes förslag till målbilder. Målbilderna bygger på flera medborgardialoger där beredningen har fått in över 300 svar från kommuninvånare. Målbilderna ska vara styrande för kommunens kommande översiktsplan. Tack alla ni som hjälpte oss att ta fram målbilderna.

Målbilderna finns i att se i bildspelet nedan.

Läs mer om beredningens arbete via denna länk.

Möte politiker och medborgare

Kommunen vill att det ska vara enkelt att göra sig hörd, att föra fram idéer och synpunkter. I medborgardialogen möts medborgare och politiker. Dialogen kan ske på många sätt. Medborgardialog ger politiker och medborgare möjlighet att diskutera inriktningar och prioriteringar.
Medborgardialog i Lerums kommun handlar med andra ord om att tidigt inleda ett samtal mellan medborgare och politiker för att förbereda hållbara politiska beslut, ge och ta emot råd och/eller kunskap.

Kommunfullmäktiges beredningar leder arbetet

Sex beredningar med olika arbetsområden ansvarar för att vara medborgarföreträdare. Beredningarna genomför med jämna mellanrum medborgardialog kring olika utvecklingsfrågor eller gör uppföljningar ur ett medborgarperspektiv och här på sidan kommer du att få information om när och var det blir dags. Beredningarnas slutförslag till kommunfullmäktige i form av långsiktiga politiska mål eller uppföljningsrapporter hittar du under sidan för respektive beredningen här på hemsidan. Läs mer om beredningarna via den här länken.

Aktuella medborgardialoger

För närvarande finns inga planerade medborgardialoger.

Pilot Gråbo - den hållbara tätorten

Under Livsrum i september träffade beredningen för klimat och miljö omkring hundra personer som tog chansen att tycka till om Pilot Gråbo - den hållbara tätorten. På frågan "Vad gör Gråbo till den mest hållbara tätorten i framtiden?" var de vanligaste svaren miljön, skolorna och bra pendlingsmöjligheter. När beredningen undrade vad det är som kommer att göra Gråbo till den bästa platsen att bo på om 20 år var de vanligaste svaren att Gråbo är en levande ort, det finns bra boende och bra pendlingsmöjligheter.

Tidigare i år hade beredningen en annan typ av dialog i Gråbo. Under en veckas tid i januari träffade beredningen Gråbobor och andra intresserade för att tala om idéer om Gråbo - den hållbara tätorten. Samtalen kretsade kring de förslag för ett framtida hållbart Gråbo som mastersstudenter vid Chalmers Arkitektur arbetat fram under höstterminen 2011. Skolungdomar, äldre, föreningar, företag och nyfikna förbipasserande tillfrågades om vad de tyckte om projekten, om något var extra intressant eller kanske rent av provocerande.

Länk till sida om beredningens fortsatta arbete med Pilot Gråbo

Länk till sida om planarbetet för Gråbo centrum

Läsa fler rapporter?

Vill du läsa fler rapporter från tidigare medborgardialoger, kontakta kommunens utvecklingssekreterare via växeln 0302-52 10 00.