Missbruk och våld

Beroende är ett begrepp som används i samband med olika ämnen och substanser, som alkohol, narkotika och vissa läkemedel. Våld är varje handling som genom att den skrämmer, smärtar, skadar får denna person att göra något mot sin vilja, eller avstå från att göra något den vill.

Beroende innebär att du använder en substans på ett sätt som du inte längre klarar att styra över. Ofta börjar ett beroende med ett behov av att döva känslor, som ångest och nedstämdhet, eller för att söka spänning.

Våld

Våldet kan ta olika uttryck:
• Fysiskt våld
• Sexuellt våld
• Psykiskt våld.
• Ekonomiskt förtryck

För er som blivit utsatta för våld i nära relationer kan Lerums kommun erbjuda speciellt stöd.
Klicka här för att läsa mer om våld i nära relationer. 

Servicegaranti drogtest

Om du som vårdnadshavare misstänker att ditt barn använder droger, har du rätt till ett kostnadsfritt drogtest av barn. Du har också möjlighet till samtalsstöd inom två arbetsdagar från det att du kontaktat socialtjänsten.
Klicka här för att läsa mer om kommunens servicegarantier.


Våld och missbruk

I Sverige följs våldsbrottsligheten och den allmänna alkoholkonsumtionen åt. Mer tillgång till alkohol gör att fler dricker mer och det synliga våldet ökar.
I dag sker hälften av den polisanmälda och registrerade våldsbrottsligheten i samband med alkoholpåverkan.
Kopplingen alkohol-våld är inte lika stark överallt. I Finland är sambandet starkare än hos oss, i Danmark betydligt svagare.
Alkoholen är inte någon direkt orsak till våld men den kan utlösa våld i en situation där även mycket annat spelar in.