Resor, transporter och besök

Lerums kommun har antagit en resepolicy där kommunens mål är att minska miljöpåverkan så långt som möjligt. Det innebär att kommunens anställda så långt som möjligt ska resa kollektivt på sina tjänsteresor.

Kollektivtrafik

Du som resenär kan också vara med och påverka genom att välja mellan en rad olika alternativ beroende på vart du ska och vilka möjligheter och förutsättningar du har för din resa. Du kan resa kollektivt med pendeltåg, buss, flexlinje eller närtrafik. 

Färdtjänst

Du som har svårt att använda kollektivtrafikens möjligheter på grund av en funktionsnedsättning kan istället ansöka om färdtjänst. Resor med färdtjänst görs av fordon som är anpassade till din funktionsnedsättning. Du betalar en avgift för färdtjänst.

Riksfärdtjänst

Du som ska göra en längre resa som sträcker sig utanför ditt färdtjänstområde har möjlighet att ansöka om riksfärdtjänst med ledsagare. Ansökan ska göras senast två veckor innan resa ska göras. Du betalar en avgift för riksfärdtjänst.

Parkeringstillstånd

En person som är gravt rörelsehindrad med utpräglade gångsvårigheter med svårigheter att förflytta sig till och från fordonet kan ansöka om parkeringstillstånd. Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas av innehavaren själv.

Ansök om befrielse om trängselskatt

Den som har parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan ansöka om befrielse från trängselskatten i Göteborg hos skatteverket. Gör då så här; Gå till Skatteverkets hemsida. Läs informationen där och klicka sen upp blanketten. Skriv ut blanketten, fyll i den och skicka till angiven adress tillsammans med en kopia på parkeringstillståndet. Du kan även kontakta kommunens anhörigstöd på telefon 0302-52 10 00 så hjälper anhörigstödet dig med att få blanketten.