Mobbning och likabehandling

I Lerums skolor främjar vi likabehandling och förebygger och förhindrar diskriminering och kränkande behandling.

I Lerum ska vi behandla varandra med respekt för att skapa en trygg lärmiljö. Vi tolererar inga former av diskriminering eller kränkande behandling. Läs mer om likabehandling under rubrik i vänstermenyn.

Från och med den 1 januari 2009 lyder skolorna under bestämmelserna i Diskrimineringslagen och Skollagen. Lagarna ska skydda elevernas rättigheter och rätt till likabehandling.

Likabehandling

När det gäller likabehandling så finns det gemensamma riktlinjer för alla verksamheter. Likabehandlingsplan och årlig plan upprättas varje år på alla enheter.

Gott bemötande i Lerums skolor

Lerums skolor, enligt eleverna, tillhör de bästa skolorna i regionen när det gäller bemötande, trivsel och trygghet. Det visar den enkät som genomförs i alla Göteborgsregionens kommuner och som besvaras av elever i årskurs 2, 5 och 8 i grundskolan och år 2 på gymnasiet.
Läs mer i länk "Rapport om bemötande" nederst på sidan.